Geographica Transilvania

SERVICII DE MEDIU

DESCRIEREA FIRMEI

Geographica Transilvania S.R.L este o firmă specializată în furnizarea serviciilor de mediu aferente obținerii actelor de reglementare precum avize, acorduri, respectiv autorizații de mediu și autorizații integrate de mediu. Din anul 2014 Geographica Transilvania S.R.L a fost certificată de către Ministerul Mediului pentru elaborarea studiilor de mediu: BM, RM, RIM, RA, EA.
MANAGEMENT DE MEDIU
Geographica Transilvania S.R.L poate presta servicii de management de mediu pe întreg teritoriul României. În baza unui abonament lunar GEOGRPHICA TRANSILVANIA SRL preia întreaga responsabilitate de mediu a firmei dumneavoastră: obținerea sau revizuirea actelor de reglementare (aviz de gospodărire a apelor, aviz de mediu, acordului de mediu, autorizației de mediu, autorizației de gospodărire a apelor, autorizației de mediu sau autorizație integrată de mediu); Întocmirea raportărilor anuale / semestriale; Completarea chestionarea din Sistemul Integrat de Mediu completarea fișelor de evidență a gestiunii deșeurilor, monitorizare de mediu reprezentare în relația cu autoritățile din domeniul protecției mediului și gospodării apelor.
Mai mult...
MONITORIZAREA BIODIVERSITĂȚII
GEOGRAPHICA TRANSILVANIA S.R.L efectuează servicii de monitorizare a biodiversității în cadrul proiectelor de infrastructură mare și în cadrul activităților ce se desfășoară în arii naturale protejate. Deținem o vastă experiență în acest domeniu, acesta fiind unul dintre serviciile cu care GEOGRAPHICA TRANSILVANIA S.R.L și-a început activitatea.
Mai mult...
PROIECTARE
GEOGRAPHICA TRANSILVANIA S.R.L asigură managementul de proiect până la obținerea autorizației de construire pentru construcții industriale sau exploatări de agregate. GEOGRAPHICA TRANSILVANIA S.R.L asigură proiectarea investiției, obținerea avizelor, respectiv obținerea permisului de exploatare
Mai mult...
Portofoliu de clienți

Dintre clienții noștri amintim:
Sub sigle:

Grupul de firme DN Agrar (Asigurăm managementul de mediu pentru unul dintre cei mai importanți crescători de bovine din România -)

CRH România (Pentru CRH asigurăm managementul de mediu al activităților desfășurate în Transilvania)

Vedrino ( este unul dintre pionierii produselor vegane din România fabricate la scară industrială)

Prefera Foods SA (Suntem alături de producătorul cunoscutelor conserve „Capricii și Delicii” încă din 2017. Prefera Foods SA este unul dintre cei mai importanți producători de conserve de pe piața locală)

Grupul ATS și ENERGO PROIECT S.R.L (Asigurăm managementul de mediu și monitorizarea biodiversității pentru activități de producere a energiei electrice din surse regenerabile (hidro și eoliana).

Mai mult...
Portofoliu de activitate

Dintre lucrările noastre amintim:

  • Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal ”Construire siloz, capacități de stocare și fermă zootehnică”, beneficiar DN Agrar
  • Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal ”Construire siloz, capacități de stocare și fermă zootehnică”, beneficiar DN Agrar
  • Raport de mediu pentru actualizarea planurilor urbanistice generale aferente UAT-urile Bumbești-Jiu, Crăciunelu de Jos, Lupșa, Roșia de Secaș etc.
  • Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul Exploatare de agregate minerale – perimetrul Simeria Veche 5 – beneficiar CRH RMX & AGREGATE S.R.L
  • Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare iaz piscicol în perimetrul de exploatare Crac Iaz” beneficiar – Retter Resources S.R.L
  • Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Extindere iaz piscicol” – beneficiar Total N SA S.R.L
  • Raport privind monitorizarea biodiversității în parcul eolian Curcubăta Mare – beneficiar Energo Proiect S.R.L
  • Raport privind monitorizarea biodiversității pe sectorul de reabilitare a căii ferate Ilteu- Gurasada – beneficiar Aktor S.A etc.
Mai mult...
Elena Marica
Elena Marica
Director Ing.
Alexandra Negruț
Alexandra Negruț
Ecolog
Anghel Drașovean
Anghel Drașovean
Specialist în știința mediului
Octavian Muntean
Octavian Muntean
Geograf (proprietar)

Geographica Logistics S.R.L.

Geographica Logistics S.R.L.

Geographica Logistics S.R.L a fost fondată cu scopul de a furniza servicii de transport al deșeurilor în sistem profesional. Efectuăm transporturi de deșeuri periculoase și nepericuloase cu autoutilitare de 3,5 to, respectiv transporturi de deșeuri din construcții cu autobasculate. Geographica Logistics S.R.L prestează servicii de demolare a construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale.

CONTACT

Șard -Comuna Ighiu, nr. 199F, jud. Alba
Alba Iulia, str. Traian, nr.29C, ap.9, jud. Alba
+40 745 606 475
+40 745 377 007